Risico-Inventarisatie & -Evaluatie

Ambities werkgevers

  • De werkgever zorgt voor een actueel, volledig en betrouwbaar bedrijfsarbomanagementsysteem, waarin periodiek risico's worden opgespoord, beoordeeld en aangepakt.
  • Dit syteem wordt ook gebruikt bij grote veranderingen van middelen, werkwijzen en organisatievorm of bij wijzigingen van wetten, regels en inzichten.
 

Eisen werkgevers

  • De werkgever zorgt voor een actueel, volledig en betrouwbaar inventarisatie en evaluatie van de risico's (RI&E) ten aanzien van de arbeidsomstandigheden, tenminste conform de wettelijke eisen.
  • De werkgever betrekt de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of medewerkers bij het tot stand brengen en onderhouden van de RI&E.

Bent u lid van NVG en wilt u het branche-RI&E-instrument gebruiken om voor uw organisatie de risico-inventarisatie uit te voeren, ga dan naar: RI&E Golfbranche

 
Inloggen