Veiligheid rondvliegende ballen drivingrange voor ballenrapers

Ambities werkgevers

  • Werkgever stelt een trekker voor de ballenraapmachine ter beschikking die voorzien is van een adequate kooiconstructie, zodanig dat rondvliegende ballen de bestuurder van geen enkele zijde en op geen enkele wijze kunnen raken.
  • Werkgever zorgt voor adequaat onderhoud van trekker en kooiconstructie.
  • Werkgever instrueert ballenrapers om alleen de trekker met veilige kooiconstructie te gebruiken bij het ballenrapen.
  • Werkgever zorgt op andere, maar heldere wijze voor een volledige uitsluiting van het risico geraakt te kunnen worden door een rondvliegende bal.
 

Eisen werkgevers

  • Werkgever zorgt via regels en hulpmiddelen, dat ballenrapers niet geraakt kunnen worden door rondvliegende ballen op drivingranges.
  • Werkgever zorgt voor toezicht hierop.
  • Werkgever heeft procedure voor personeel en golfers die door hun gedrag gevaar opleveren voor het geraakt worden door rondvliegende ballen.

Zie foto’s van ballenraaphulpmiddelen

 
Inloggen