Fysieke belasting en bedienend personeel

Ambities werkgevers

 • De werkgever houdt bij aanschaf van arbeidsmiddelen rekening met ergonomische bediening.
 • De werkgever zorgt voor inzet van hulpmiddelen, die zwaar en/of frequent tillen overbodig maken.
 • De werkgever zorgt er voor, dat het losse meubilair licht van gewicht is en zo min mogelijk verplaatst hoeft te worden.
 • De werkgever zorgt voor een goede tafelopstelling, waarbij sterk buigen en reiken wordt voorkomen.
 • De werkgever zorgt voor zo kort mogelijke loopafstanden.
 • De werkgever zorgt voor deuren, die automatische openen en sluiten (elektronisch oog).
 • De werkgever heeft een ergocoach aangesteld voor voorlichting en training fysieke belasting.
 • Bij verbouw en nieuwbouw wordt een programma van eisen opgesteld gebaseerd op actuele ergonomische inzichten.
 

Eisen werkgevers

 • De werkgever zorgt dat de gevaren van fysieke belasting en de maatregelen zijn opgenomen in de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RIE).
 • De werkgever zorgt voor informatie en instructie voor zware lasten.
 • De werkgever neemt maatregelen wanneer de tilnorm van 25 kg regelmatig wordt overschreden.
 • De werkgever zorgt voor dienbladen, die bij voorkeur met 2 handen zijn te tillen.
 • De werkgever instrueert personeel, dat met 1 hand maximaal 6 kilogram wordt gedragen.
 • De werkgever zorgt dat de uitgeefhoogtes bij de bar, uitgifte buffetten en doorgeefluiken tussen 95 en 105 cm liggen.
 • De werkgever zorgt dat er zitgelegenheid is voor bedienend personeel.
 • De minimale (doorloop)afstand tussen tafels en apparatuur is 120 cm.
 • De werkgever zorgt voor adequate tilhulpmiddelen.
 • De werkgever zorgt dat de medewerkers worden geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s van fysieke arbeid.
 • De werkgever zorgt dat de medewerkers instructies ontvangen over een juiste werkwijze.
 • De werkgever houdt toezicht en corrigeert.
 • De werkgever zorgt voor een stroeve ondervloer (zie veiligheid vloeren).
 
Inloggen