Bestrijdingsmiddelen en greenkeepers

Ambities werkgevers

  • De werkgever streeft beperking van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen na.
  • De werkgever bespreekt periodiek met alle greenkeepers ontwikkelingen in en de praktijk van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, bijvoorbeeld in een tool box meeting (zie infoblad).
 

Eisen werkgevers

  • De werkgever beschikt over een geldige spuitlicentie (vakbekwaamheid) 2 ‘Bedrijfsvoering gewasbescherming’ of besteedt het spuitwerk uit aan een bedrijf, dat over deze licentie beschikt.
  • De werkgever stelt greenkeepers in de gelegenheid om spuitlicentie 1 te behalen en te behouden.
  • De werkgever kent de 10 vuistregels van Colland/Stigas over het Veilig werken met bestrijdingsmiddelen.
 
Inloggen