Fysieke belasting en greenkeepers

Tillen, duwen, trekken en staan

Overmatig tillen, trekken en duwen kan leiden tot lichamelijke klachten.

Ook de greenkeepers moeten veelvuldig tillen of duwen.

Fysieke belasting komt zelden voor in één enkele vorm, maar meestal als combinatie van één of meer van de volgende vormen:

 • tillen en dragen;
 • duwen en trekken;
 • belastende werkhouding;
 • repeterende bewegingen;
 • energetische belasting;
 • trillingen

Uit de risico inventarisatie is vast gelegd dat greenkeepers relatief veel dynamische fysieke arbeid verrichten.

Tips werknemer

Het tillen

Wees alert op je houding en de bewegingen die je maakt. Het is een kleine moeite en het kan je veel lichamelijke ellende besparen. Let met handmatig tillen op het volgende:

 • Ken je krachten en til niet meer dan je denkt aan te kunnen
 • Houd het voorwerp zo dicht mogelijk bij het lichaam tijdens het dragen
 • Til zo veel mogelijk met 2 handen
 • Gebruik bij voorwerpen zwaarder dan 25 kg tilhulpmiddelen, zoals karretje, lift etc.
 • Als er veel getild moet worden, zorg dan dat de te tillen lasten op hoogte staan ( circa 75 cm boven de grond)
 • Til in een gemakkelijke houding en houd de last recht voor je, dus nooit met gedraaide rug.
 • Til niet te gehaast en te gestrest
 • Als je met de last moet draaien, draai dan op de voeten en niet in de rug
 • Zorg dat bij het opslaan dat zware goederen en voorwerpen laag worden opgeslagen.
 • Voorkom het handmatig tillen van voorwerpen zwaarder dan 25 kg
 • Voorkom onnodig tillen: gebruik zo veel mogelijk tilhulpmiddelen
 • Voorkom het tillen van zware voorwerpen boven schouderhoogte

Bukken

Langdurig bukkend werken is slecht voor de rug.

 • Probeer werkzaamheden af te wisselen, dat voorkomt al veel problemen.
 • Sla geen pauzes over en zorg voor voldoende rust momenten.


Tillen en draaien


Hulpmiddelen


Rugbelastende werkhouding


Duim omhoog emoticon Goede werkhouding


Ongunstige werkhouding / rugbelastend

Trekken en duwen van karren en machines

 • Het duwen van een kar heeft de voorkeur boven trekken
 • Trek bij voorkeur met twee handen. Dit geeft minder belasting voor het lichaam dan met één hand.
 • Maak bij duwen en trekken gebruik van het hele lichaamsgewicht
  • Maximaal duwgewicht is 30 kg of 300 N.
  • Maximaal trekgewicht is 30 kg of 300 N.

Gebruikte documenten

 • Arbobesluit Hoofdstuk 5. Fysieke belasting
 • Arbo informatieblad 29 Fysieke belasting bij het werk
 • Handboek Ergonomie
 
Inloggen