Fysieke belasting en greenkeepers

Ambities werkgevers

 • Veel gebruikte werkplekken zijn ergonomisch ingericht.
 • De werkgever streeft consequent naar vermindering van fysieke belasting via vooral lichtgewicht technische hulpmiddelen/handgereedschappen en ergonomische aanpassingen bijvoorbeeld voor linkshandigen.
 • Bij aanschaf van nieuwe arbeidsmiddelen wordt rekening gehouden met ergonomische eisen qua bediening en gebruik.
 • Er worden geen lasten handmatig getild boven de tilnorm van 25 kilogram, rekening houdend met frequentie, lichaamshouding, grip en hoogtes conform NIOSH.
 

Eisen werkgevers

 • De werkgever heeft voor haar/zijn greenkeepers een exemplaar van het werkboek TOM aangekocht en ter beschikking gesteld.
 • De werkgever heeft alle gevaren van fysieke belasting en de benodigde verbeteringsmaatregelen opgenomen in de RI&E.
 • De werkgever heeft de greenkeepers meegedeeld, hoe zwaar de lasten mogen zijn die ze moeten verplaatsen.
 • De werkgever heeft al zijn greenkeepers geïnstrueerd hoe het beste om te gaan met zware lasten.
 • De werkgever neemt maatregelen wanneer de tilnorm van 25 kg regelmatig wordt overschreden, zodat niet door 1 persoon zwaar getild hoeft te worden.
 • De werkgever zorgt zonodig voor geschikte technische hulpmiddelen ter vermindering van fysieke belasting.
 • Voor zware werkzaamheden is de maximale duurbelasting bepaald.
 • Bij onvoldoende technische hulpmiddelen is voorzien in een vorm van samenwerking, pauzeregeling of roulatiesysteem om overbelasting te voorkomen.
 
Inloggen