Machineveiligheid voor greenkeepers

Ambities werkgevers

 • De werkgever zorgt voor een zo veilig en gezond mogelijke werkplek en werkomgeving met alleen maar veilige apparaten, die conform de gebruikshandleiding worden gebruikt en onderhouden.
 • Greenkeepers hebben allen voldoende deskundigheid en zijn uitvoerig geïnstrueerd.
 • De leiding houdt actief en periodiek toezicht op gemaakte afspraken.
 • De werkgever stelt voorafgaande aan de aanschaf van een nieuw arbeidsmiddel (aanvullende) eisen op waaraan het arbeidsmiddel moet voldoen, waaronde:
  • veiligheidseisen
  • trillingseisen
  • geluideisen
  • ergonomische eisen.
 

Eisen werkgevers

 • Werkgever stelt de greenkeepers ter beschikking het boekje van Veiligheidsvoorschriften voor de groensector van de Stichting Erkend Groen.
 • Werkgever zorgt, dat greenkeepers aantoonbaar instructie hebben ontvangen.
 • Alle machines zijn CE-gekeurd en zijn voorzien van een Nederlandstalige gebruikshandleiding.
 • De werkgever organiseert de arbeid zodanig dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat naar de veiligheid van de werknemer.
 • De werkgever zorgt voor periodiek onderhoud en keuring van arbeidsmiddelen afhankelijk van de gebruiksintensiteit.
 • De werkgever legt alle controles/keuringen schriftelijk vast.
 • Werkgever stelt veiligheidsregels op voor gebruik van (mobiele) arbeidsmiddelen zoals dat meerijden alleen is toegestaan, als er een speciale veilige plaats is ingericht.
 • Werkgever stelt regels op zodat onbevoegden geen gebruik kunnen maken van het arbeidsmiddel.
 • Werkgever zorgt voor gebruik mobiele arbeidsmiddelen uitsluitend door medewerkers met specifieke deskundigheid.
 • Werkgever zorgt voor aantoonbare opleiding en periodieke voorlichting en instructie.
 • Werkgever informeert greenkeepers over de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften van de groensector.
 • Werkgever houdt toezicht op veilig gebruik van (mobiele) arbeidsmiddelen e voorkomt overbelasting van arbeidsmiddelen.
 • Constructie van mobiele machines.
 • Mobiele machines moeten een beschermingsconstructie hebben, die verhindert dat ze kantelen. Of er moet voldoende vrije ruimte overblijven voor personen door bijvoorbeeld rolbeugel, als de machine meer dan 90 graden kan kantelen.
 • Als er gevaar bestaat op kantelen van het arbeidsmiddelen moet er een veiligheidsgordel aanwezig zijn.
 
Inloggen