Tekenbeet en greenkeepers

Ambities werkgevers

  • De werkgever overlegt regelmatig met greenkeepers over ervaringen en mogelijkheden ter verbetering in toolbox meetings.
 

Eisen werkgevers

  • Greenkeepers zijn geïnformeerd over de risico’s op tekenbeet en welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden.
  • In de EHBO kisten zit een tekenpincet.
  • De werkgever geeft voorlichting en zorgt voor beschermingsmiddelen voor de greenkeepers.
  • Met de Toolkit Teken en Lyme van het RIVM kan de werkgever zelf voorlichtingsmateriaal samenstellen.
  • De werkgever zorgt voor inspuitmiddelen voor kleding en anti-insectenmiddel.
 
Inloggen