Beeldschermwerk voor kantoormedewerkers

Ambities werkgevers

  • De werkgever brengt actief en periodiek bij alle werknemers het “werkenmetbeeldschermblad” onder de aandacht.
  • Nieuwe medewerkers en medewerkers met bekende klachten krijgen extra aandacht.
  • De werkgever vergewist zich er periodiek van, dat haar/zijn werknemers actief de adviezen uit het “werkenmetbeeldschermblad” navolgen, dat de beschikbare spullen in orde zijn en gaat na of er nog relevante nieuwe ontwikkelingen zijn.
  • Bij belangrijke veranderingen wordt nagegaan of het beeldschermwerk ook aangepast moet worden.
  • Op verzoek stelt de werkgever extra’s middelen zoals bijvoorbeeld een pauzeprogramma ter beschikking.
 

Eisen werkgevers

  • De werkgever zorgt er voor, dat alle medewerkers voorzien zijn van het “werkenmetbeeldschermblad”.
  • Werkgever zorgt voor een goede werkplekinrichting zoals beschreven in het “werkenmetbeeldschermblad”.
  • Op vragen en suggesties van medewerkers wordt zo goed mogelijk ingegaan.
 
Inloggen