Fysieke belasting voor professionals

Ambities werkgevers

  • Werkgever verschaft voldoende en adequate mogelijkheden voor pauzes, zitten en opslag van persoonlijke spullen in nabijheid van de leslocaties.
 

Eisen werkgevers

  • De leiding van de golfaccommodatie maakt duidelijke afspraken met professionals over fysieke belasting bij groepslessen over het klaarzetten van ballen.
 
Inloggen