Veilig lesgeven door professionals

Ambities werkgevers

 • Werkgever zorgt er voor, dat bij het ontwerp van een oefenplaats/drivingrange rekening wordt gehouden met veiligheidsaspecten:
  • Er is voldoende veilige afstand tussen 2 oefenplekken.
  • Bij afgebakende afslagplaatsen zijn er geen obstakels, waar de bal tegen aan kan komen en (terug)ketsen.
  • Balken en palen zijn afgeschermd ter voorkoming van afketsen in ongewenste richting.
  • Er is voldoende hoogte van het dak (vrije swingbaan).
  • De hellingshoek van het dak is zodanig, dat wegkaatsende ballen naar voren gaan.
  • De onderkant van het dak is zo geconstrueerd dat er geen ballen terug kunnen stuiten.
  • Op plaatsen waar balveiligheid niet kan worden geborgd zijn functionele afschermingen/ afrasteringen/netten aangebracht.
 

Eisen werkgevers

 • Er zijn duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd, wie verantwoordelijk is voor veiligheid, onderhoud en faciliteiten van banen en drivingranges tussen professional en beheerder van de golfaccommodatie.
 • De lesplek biedt voldoende ruimte, zodat tijdens een swing geen obstakel kan worden geraakt.
 • De lesplek biedt veilige loopruimtes.
 • De golfbaan besteedt specifieke aandacht aan leerlingen (onervaren en ervaren), gericht op het bewust maken en aanleren van de veiligheidsregels op de golfbaan.
 • Het overbrengen van kennis, inzicht en aanleren van veilig gedrag maakt onderdeel uit van de golflessen en instructies.
 
Inloggen