Ergonomie en receptie/balie/winkel-medewerkers

Ambities werkgevers

  • Het ontwerp en de inrichting van de receptie heeft plaatsgevonden in uitgebreid overleg met de receptiemedewerker(s) en volgens de principes en eisen zoals verwoord in Arbothemacahier 7 ‘Baliewerk’, 2e druk 2004, Sdu. Hierbij is gedacht aan alle verschillende kenmerken en werkzaamheden en typische activiteiten (receptie, inschrijving, tickets, betaling, uitgifte).
  • De werkgever voert een beleid ter voorkoming van lichamelijke klachten door belastende werkhoudingen en repeterende handelingen . Hierbij is ook rekening gehouden met veiligheid, vertrouwelijkheid, klimaat, geluid en functie- en taakinhoud.
 

Eisen werkgevers

  • De receptie is uitgerust met apparatuur, meubilair, inrichting en programmatuur, die voldoet aan de basiseisen uit de arboregeling artikel 5.
  • De receptie is ingericht conform VVV- informatieblad A150.

Werkt u per dag 2 uur of langer actief aan het beeldscherm, dan gelden ook de Beeldschermwerkeisen en ambities van kantoormedewerkers

 
Inloggen