Huidbelasting bij nat werk voor schoonmaakmedewerkers

Ambities werkgevers

  • De werkgever streeft er naar dat er geen producten worden gebruikt die met allergenen (stoffen die een allergische reactie kunnen veroorzaken) of irriterende stoffen worden gebruikt.
 

Eisen werkgevers

  • De werkgever heeft medewerkers geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van de arbeidsrisico’s en heeft hiervoor passende maatregelen aangeboden en zonodig aangepast aan de individuele eisen.
  • De werkgever geeft aan nieuw en zittend personeel voorlichting en instructie over het werken met schoonmaakmiddelen en de mogelijke gevolgen van ‘natte handen’.
  • De werkgever zorgt voor het beschikbaar stellen van de juiste beschermingsmiddelen.
  • De werkgever informeert schoonmakers, wat zij doen moeten bij huidklachten.
  • Als blootstelling niet voorkomen kan worden, zorgt de werkgever er voor dat de duur van de blootstelling beperkt wordt.
  • Bij blootstelling zorgt werkgever er voor, dat er persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld.
  • De werkgever zorgt er voor, dat van de stoffen, die gezondheidsklachten kunnen geven, de aard en de mate en duur van de blootstelling bepaald wordt.
 
Inloggen